işitme kaybı

İşitme Kaybı

İşitme kaybını anlamak

işitme kaybı sağlığı duymak, bir kişinin genel iyiliği için hayati önem taşır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) * göre dünya nüfusunun yüzde 5’inden fazlası, yaklaşık 466 milyon insan ve bunların 34 milyonu çocuk işitme kaybı yaşıyor. Rakamlar ayrıca, işitme kaybı olan kişilerin ortalama olarak yardım istemeden önce 10 yıl beklediklerini göstermektedir.

İşitme kaybı gerçekleri

 • İşitme kaybı dünya çapında yaklaşık% 5 (466 milyon) kişiyi etkilemektedir.
 • Tahminler, 2050 yılına kadar her 10 kişiden birinde (yaklaşık 900 milyon) işitme kaybı yaşanacağını söylüyor.
 • 60 yaşın üzerindeki her 3 kişiden 1’inde işitme kaybı var.
 • Dünyada yaklaşık 1,1 milyar genç, eğlence ortamlarında riskli gürültüye maruz kalmaktadır.
 • Çocuklarda işitme kaybının% 60’ı önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır.
 • Her 1000 bebekten yaklaşık 1’inde işitme kaybı vardır.
 • Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, kronik kulak enfeksiyonları işitme kaybının önde gelen nedenidir.
 • Çalışmalar, işitme kaybı olan kişilerin yaklaşık% 65’inde hafif işitme kaybı, % 30 orta ve % 5 şiddetli veya ileri derece işitme kaybı yaşadığını göstermektedir.
 • İşitme kaybı olan kişilerin çoğunluğu okula veya çalışmaya devam etmektedir.
 • Araştırmalar, bir işitme cihazından faydalanabilecek her 5 kişiden sadece 1’inin kullandığını göstermektedir.
 • Ortalama olarak, işitme kaybı olan insanlar bu konuda bir şeyler yapmadan önce yaklaşık 10 yıl beklerler.

İşitme kaybının belirtileri

İşitme kaybı, birisinin düşük seviyeli sesleri duymakla ilgili sorunları olduğu anlamına gelmez. İşitme kaybı yaşayan kişi, konuşma ve diğer sesleri “boğuk” olarak algılayabilir ve özellikle gürültülü ortamlarda tek tek kelimeleri veya ünsüzleri duymakta güçlük çekebilir. Genellikle işitme kaybı olan bir kişinin TV veya radyolarının sesini çok yüksek seviyelere çıkardığını fark edeceksiniz. Ayrıca başkalarından daha yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşmalarını ya da konuşma sırasında kendilerini tekrar etmelerini isteyebilirler. Sosyal etkinliklere katılmama veya konuşmalara katılmama gibi davranış değişiklikleri de işitme kaybının bir işareti olabilir.

İşitme Kaybı Türleri ve Nedenleri

İşitme kaybının tipi genellikle sorunun kulakta anatomik olarak nerede ortaya çıktığı (iç, orta veya dış kulak) ve şiddetiyle belirlenir.


İşitme kaybını kökenine göre ayırt etmek için yaygın olarak kullanılan üç kategori vardır:

 • Iletken işitme kaybı

İletken işitme kaybında ses dış veya orta kulaktan geçemediği için ortaya çıkan işitme kaybını ifade eder. Genellikle geçicidir ve ilaç veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Bu tip işitme kaybı, diğer nedenlerin yanı sıra sıvı, kulak kiri veya kulaktaki bir enfeksiyondan kaynaklanabilir.

 • Sensorinöral işitme kaybı

Sensörinöral işitme kaybı iç kulak ile ilgili sorunlardan kaynaklanır. Bu tip işitme kaybı genellikle kalıcıdır. Yaş, gürültü ve genetik, sensörinöral işitme kaybının yaygın nedenleridir.

 • Karışık İşitme Kaybı

Bu tip işitme kaybı, iletken ve sensörinöral işitme kaybının bir kombinasyonudur.

Ek olarak, bir işitme kaybı, hafif ila orta ve şiddetli ile ileri derece arasında değişen şiddeti ile tanımlanır. İşitme kaybı, bir veya iki kulağın etkilenip etkilenmediği ve doğumda mevcut mu yoksa daha sonraki bir zamanda mı edinildiği ile tanımlanır.